Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

Καταστροφική για ασφαλισμένους, υπαλλήλους και τοπικές κοινωνίες η κατάργηση των Υπηρεσιών ΙΚΑ


Την Τρίτη 16/04 πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία του Ιλίου μαζική συγκεντρωση των ΣΥΡΙΖΑ των περιοχών μας ενάντια στο κλείσιμο των υπηρεσιών του ΙΚΑ στον Αγ. Φανούριο και την Ανάκασα και υπέρ της υπεράσπισης  της Δημόσιας και Δωρεάν  Υγείας. από τους ομιλητές έγινε ξεκάθαρο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παλέψει με όλες τους τις δυνάμεις για τη συγκρότηση μετώπων αγώνα ενάντια στα σχέδια της τρικομματικής κυβέρνησης  για συρρίκνωση και ιδιωτικοποίηση της Κοινωνικής Ασφάλισης και των Παροχών Υγείας.
Για δημόσια Υγεία για τον λαό, για δωρεάν ασφάλιση και ποιοτικές παροχές υγείας για όλους».Αλληλεγγύη στους κατοίκους της Ιερισσού - ψήφισμα της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ εκφράζει την αλληλεγγύη της στους κατοίκους της Ιερισσού και το κινημα ενάντια στις εξορυξεις χρυσού που υφίστανται την οργανωμένη καταστολή της κυβέρνησης η οποία θέλει να επιβάλλει την συγκεκριμένη καταστροφικη -για το περιβάλλον και την κοινωνία- επένδυση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ δεσμεύεται πως η κυβέρνηση της Αριστεράς, που θα στηριχθεί από το λαό, θα ακυρώσει τις συμβάσεις για εξορύξεις χρυσού στη Βόρεια Ελλάδα. Θα σταματήσει το συντελούμενο οικονομικό, οικολογικό και κοινωνικό έγκλημα και -μαζί με την κοινωνία- θα προωθήσει εναλλακτικά μοντέλα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία του περιβάλλοντος.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ δεσμεύεται πως η κυβέρνηση της Αριστεράς, που θα στηριχθεί από το λαό, θα ακυρώσει τις συμβάσεις για εξορύξεις χρυσού στη Βόρεια Ελλάδα. Θα σταματήσει το συντελούμενο οικονομικό, οικολογικό και κοινωνικό έγκλημα και -μαζί με την κοινωνία- θα προωθήσει εναλλακτικά μοντέλα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία του περιβάλλοντος.
 Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΕΚΜ δε­σμεύ­ε­ται πως η κυ­βέρ­νη­ση της Αρι­στε­ράς, που θα στη­ρι­χθεί από το λαό, θα ακυ­ρώ­σει τις συμ­βά­σεις για εξο­ρύ­ξεις χρυ­σού στη Βό­ρεια Ελ­λά­δα. Θα στα­μα­τή­σει το συ­ντε­λού­με­νο οι­κο­νο­μι­κό, οι­κο­λο­γι­κό και κοι­νω­νι­κό έγκλη­μα και -μαζί με την κοι­νω­νία- θα προ­ω­θή­σει εναλ­λα­κτι­κά μο­ντέ­λα το­πι­κής οι­κο­νο­μι­κής ανά­πτυ­ξης με γνώ­μο­να την κοι­νω­νι­κή δι­καιο­σύ­νη και την προ­στα­σία του πε­ρι­βάλ­λο­ντος.
ολόκληρο το ψήφισμα εδώ 

Η Πολιτική Απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

ου Ως ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ κόντρα στο ρεαλισμό της υποταγής απαντάμε με το δικό μας ρεαλισμό, το ρεαλισμό που βάζει σε προτεραιότητα την αξιοπρέπεια, την δικαιοσύνη και την δημοκρατία.
Είπαμε από την αρχή και επαναλαμβάνουμε:

Δεν υπάρχουν λύσεις κόντρα στους εργαζόμενους και την πλειοψηφία του λαού μας.

Δεν πρόκειται να πούμε ΝΑΙ – κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες – σε εκβιασμούς και απειλές, δεν πρόκειται να συνθηκολογήσουμε με τα μνημόνια, δεν πρόκειται να αποδεχθούμε την πορεία προς την καταστροφή.

Λέμε σταθερά ΟΧΙ στη διάλυση της κοινωνίας, στην καταστροφή της οικονομίας, στη καταδίκη εκατομμυρίων ανθρώπων στην ανεργία και την φτώχεια, στην εξόντωση των ηλικιωμένων, στην εξώθηση των νέων στην μετανάστευση, στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, στη διάλυση της δημόσιας υγείας, παιδείας και ασφάλισης. Το δικό μας ΟΧΙ δεν είναι στείρα άρνηση, αλλά ένα ΌΧΙ που ανοίγει τον δρόμο της ελπίδας και της δημιουργίας. Δρόμος που ξεκινά από την ακύρωση των μνημονίων, την δημιουργία ασπίδας προστασίας της κοινωνίας, την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Έχουμε ως όπλο την θέληση και τη στήριξη του λαού, έχουμε ως στόχο και μέθοδο τη δημοκρατία.   

Δικός μας μονόδρομος είναι: «Να τους διώξουμε τώρα. Να σταματήσουμε την καταστροφή»

ολόκληρη η απόφαση εδώ 

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΙΛΙΟΥ – ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΙΚΑ ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
 Καταστροφική για ασφαλισμένους, υπαλλήλους και τοπικές 
 κοινωνίες η κατάργηση τωνΥπηρεσιών ΙΚΑ 
                                                      
       Την Τρίτη 16/04 βγαίνουμε στην κεντρική πλατεία του Ιλίου και  
εκφράζουμε την αντίδραση μας στο κλείσιμο των υπηρεσιών του ΙΚΑ στον Αγ.  
Φανούριο και την Ανάκασα.  

       Η κυβέρνηση επιτέλους κατάφερε, μετά από τρία χρόνια βάρβαρης  
πολιτικής,  να εκσυγχρονίσει το ΙΚΑ! Και στα πλαίσια αυτού του  
εκσυγχρονισμού, κλείνει τα υποκαταστήματά του το ένα μετά το άλλο,  
εξαναγκάζοντας ασφαλισμένους να διανύουν μεγάλες αποστάσεις 
προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Υπό τις «κατευθυντήριες οδηγίες του Υπ.  
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και την υφιστάμενη δημοσιονομική κατάσταση  
της χώρας που επιτάσσει μείωση του λειτουργικού κόστους των δημοσίων  
φορέων και οργανισμών», αποστερούνται  περιοχές  της χώρας από τις πλέον  
βασικές δημόσιες υπηρεσίες,  αφήνονται  απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι στο  
«έλεος» της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και οδηγούνται οι υπάλληλοι σε  
οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο.  

Ας κατανοήσουμε λοιπόν, ότι η απόφαση αυτή από πλευράς τους, εντάσσεται  
στο γενικότερο σχέδιο για συρρίκνωση και ιδιωτικοποίηση της Κοινωνικής  
Ασφάλισης και των Παροχών Υγείας, και ας στηρίξουμε στις 16 Απρίλη τους  
εργαζόμενους και τους πολίτες, για το αυτονόητο δικαίωμά μας στη δουλειά  
και στην ασφάλιση με αξιοπρεπείς μισθούς, συντάξεις και παροχές υγείας, για  
το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας. Να πετάξουμε στο καλάθι των  
αχρήστων τέτοιες αποφάσεις που είναι καταστροφικές και επικίνδυνες  για το  
λαό και τη Δημόσια Υγεία και μαζί και αυτούς που τις λαμβάνουν: δηλαδή την  
τρικομματική κυβέρνηση.  
Για μια δημόσια Διοίκηση για τον λαό, για δωρεάν ασφάλιση και παροχές υγείας  
για όλους». 

 Η  οργάνωση ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ ΙΛΙΟΥ – ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ στηρίζει και  
καλεί τους πολίτες στην κινητοποίηση  που θα πραγματοποιηθεί στις 16/04 και  
ώρα:19.30 στην κεντρική πλατεία του Ιλίου. 

           Μπορούμε να νικήσουμε. Όλοι στον αγώνα 

Συγκέντρωση-πορεία της Επιτροπής Αλληλεγγύης στη Χαλκιδική


ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ: Δολοφονία εκ προμελέτης το μνημονιακό πρόγραμμα για την κοινωνίαΗ κατάληξη των συζητήσεων μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας θα παρουσιαστεί για μια ακόμη φορά ως εθνική επιτυχία. Επιτυχία για την κυβέρνηση είναι ότι το χαράτσι της ΔΕΗ θα παραταθεί για τουλάχιστον ένα χρόνο, όταν δέσμευσή της ήταν η κατάργησή του, ότι οι απολύσεις των δημοσίων υπαλλήλων θα γίνουν κανονικά, αλλά με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ότι τον Ιούνιο θα ληφθούν νέα μέτρα για να «καλύψουν» τις αποτυχίες των προηγουμένων, φορτώνοντας με νέα βάρη τον ελληνικό λαό.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα κάθε «διαπραγμάτευσης» της κυβέρνησης: η επιβεβαίωση, με χειρότερους κάθε φορά όρους, ότι το μνημονιακό πρόγραμμα συνεχίζεται, παρά τις επιπτώσεις του στην οικονομία και την κοινωνία. Τη στιγμή που η ανεργία και η φτώχεια σπάνε κάθε ρεκόρ, που τα χρέη στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις συνεχώς αυξάνονται, η προσήλωση στο μνημονιακό πρόγραμμα συνιστά μια δολοφονία εκ προμελέτης της ελληνικής κοινωνίας.

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

7 Απρίλη βγαίνουμε ξανά στους δρόμους!


Αλέξης Τσίπρας: Δεν θα συνθηκολογήσουμε με τα μνημόνια - Δε θα πούμε ναι σε εκβιασμούς και απειλές

Σημεία και βίντεο από τη σημερινή (3/4) συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα για τις πολιτικές εξελίξεις.
Θα ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή συνέντευξη με μια κατηγορηματική προειδοποίηση: Βιάστηκαν, τις τελευταίες μέρες, οι πολλαπλασιαστές της υποταγής στη χώρα μας, να αποδώσουν την ήττα της Κύπρου στο ΟΧΙ του λαού της. Βιάστηκαν και οι τρεις ιεράρχες που ελέω Μέρκελ κυβερνούν τη χώρα να ψάλλουν το προπαγανδιστικό απολυτίκιο του ΝΑΙ. Βιάστηκαν γιατί η ιστορία αυτή δεν τελείωσε. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας.
Αλλά βιάστηκαν ίσως και γιατί είναι και οι ίδιοι ανιστόρητοι. Δε γνωρίζουν ή δεν θέλουν να θυμόμαστε όλοι εμείς το ρόλο που έπαιξαν ιστορικά, στην πορεία του λαού μας και της χώρας μας, αλλά και άλλων λαών και χωρών, κάποια σημαντικά ΟΧΙ. Που όταν ορθώθηκαν βεβαίως  προκάλεσαν τη μήνη των εκάστοτε «ρεαλιστών»-αυτοί βλέπετε δεν λείπουν από καμιά εποχή. 
Αλλά ήταν αυτά τα ΟΧΙ που έγραψαν την ιστορία. Που άλλαξαν το ρου της ιστορίας. Έστω κι αν κάποια στιγμή φάνηκε ότι ενέχουν υψηλό ρίσκο, ότι θα οδηγήσουν σε  ήττες, ήταν αυτά που συσσώρευσαν εκείνο το ηθικό, το πολιτικό, και το εθνικό κεφάλαιο, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να κερδίζουν οι λαοί την ελευθερία και την ευημερία τους. 
 
Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαστε οπαδοί ενός ρεαλισμού που αγνοεί τόσο τη θέληση, όσο και τη δύναμη των λαών. Γι' αυτό και μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην Κύπρο, θέλουμε για άλλη μια φορά να ξεκαθαρίσουμε, τόσο στον ελληνικό λαό όσο και στους λογής μιντιακούς παπαγάλους της μοιρολατρίας, που ξεμυτίσανε τις τελευταίες μέρες από τα κλουβιά τους.
Εμείς, αν διαφέρουμε σε κάτι, είναι ακριβώς σε αυτό ότι δεν πρόκειται να συνθηκολογήσουμε. 
Δεν πρόκειται να πούμε ΝΑΙ -κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες- σε εκβιασμούς και απειλές, δεν πρόκειται να συνθηκολογήσουμε με τα μνημόνια, δεν πρόκειται να αποδεχθούμε την πορεία του λαού και του τόπου προς την καταστροφή.
Δεν πρόκειται να πούμε ΝΑΙ στη διάλυση της κοινωνίας, στη διάχυση της απόγνωσης, στην καταστροφή της οικονομίας, στην καταδίκη χιλιάδων ηλικιωμένων σε θάνατο και χιλιάδων παιδιών στην πείνα και νέων ανθρώπων στην απόγνωση και τη μετανάστευση.
Δεν πρόκειται να πούμε ΝΑΙ, κάτω από οποιονδήποτε εκβιασμό, στην εκποίηση της Ελλάδας. Δεν πρόκειται να πούμε ΝΑΙ στις εντολές της κ. Μέρκελ.
Και, βεβαίως, το παραδεχόμαστε ότι δεν είμαστε οι καλύτεροι μαθητές του ΝΑΙ στην ευρωπαϊκή τάξη ή καλύτερα στο ευρωπαϊκό αναμορφωτήριο που ο κος Σόιμπλε ονειρεύεται. 
 Αλλά ας το αντιληφθούν όλοι μια και καλή: το δικό μας ΟΧΙ δεν είναι στείρα άρνηση, αλλά παράθυρο στην ελπίδα και στη δημιουργία.Από το πιο αποφασιστικό, μετωπικό και ανυποχώρητο ΟΧΙ στη σημερινή πολιτική κοινωνικού ολέθρου και εθνικής ταπείνωσης,  ξεκινούν όλα τα ΝΑΙ, τα σημαντικά, τα ελπιδοφόρα ΝΑΙ σε μια Ελλάδα ανεξαρτησίας, δημοκρατίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου.